Elektrofag – en av Norges mest populære utdanningsveier

  • Du skaffer deg et yrke med fagbrev på et område der det alltid vil være behov for deg og din kompetanse. Du jobber ofte selvstendig og har mulighet til å få lederstillinger.
  • Fagbrevet er en sikker investering og gir deg mulighet til både faglig og personlig utvikling innen yrket du velger.
  • Har du fagbrev i elektrofag kan du søke på teknisk fagskole og ingeniørutdanning gjennom Y-veien. De krever ikke studieforberedende kurs.
  • Elektrofag gir deg muligheten til å tre inn i en spennende verden med en strøm av muligheter.
  • Elektrofag er et grønt yrke og et fag for fremtiden. Bli med oss å skape morgendagens kunnskapssamfunn!

Strøm er strøm i hele verden, elektrofagene er internasjonale.
Det er DU som avgjør din fremtid!

Yrker med spenning, god lønn og lys fremtid

Elektrikeren arbeider vanligvis med å installere og vedlikeholde elektriske anlegg og utstyr i boliger, forretningsbygg, industrianlegg, landbruk, ombord i skip og på oljeplattformer. Som elektriker utfører du elektriske installasjoner til lys og varme, kommunikasjons- og varslingsanlegg, eller automatiserte styringsanlegg i industri. Det krever at du behersker alt fra legging av kabler til databasebaserte styringsanlegg.

Energimontøren arbeider med å bygge, vedlikeholde og fornye kraftstasjoner, linjer, kabler og transformatorstasjoner for produksjon og distribusjon av elektrisk energi. Den elektriske delen av jernbanenettet er også en del av fagområdet. Arbeidsstedet kan variere – fra innendørsanlegg til arbeid i friluft. Energimontøren arbeider ved el-verk, linjebyggingsfirmaer og firmaer som utfører installasjoner i transformatorstasjoner og koblingsanlegg. Energioperatøren arbeider mest med å styre og vedlikeholde kraftstasjoner og store elektriske fordelingsstasjoner.

Heismontøren arbeider med montering og vedlikehold av heiser og rulletrapper.
Signalmontøren arbeider med signalanlegg på jernbane og sporveier.
Elektroreparatøren arbeider med reparasjon og vedlikehold av elektrisk utstyr, -maskiner og -verktøy.
Elektromotor- og transformatorreparatøren arbeider med reparasjon og vedlikehold av elektriske motorer, transformatorer og maskiner.
Togelektrikeren arbeider emd strømforsyning og elektriske anlegg for jernbane og sporveier.
Telekommunikasjonsmontøren arbeider med installasjon, vedlikehold og reparasjon av tele-, data- og alarmanlegg. Kabelanlegg for lyd- og bildesignaler er også et arbeidsområde. Utviklingen av datateknologi har ført til at telekommunikasjonsmontørens arbeidsområder har ekspandert voldsomt. Arbeidsstedet for telekommunikasjonsmontøren varierer fra utendørs kabel- og antenneanlegg til arbeid i sentraler, eller montasje og feilretting på utsyr ute hos kunder. Som telekommunikasjonsmontør må du kunne legge kabler, montere og prøve ut telefonsentraler, antenneanlegg, datanett, alarmanlegg og radio- og satelittkommunikasjonsanlegg.
Serviceelektronikeren arbeider med reparasjon og vedlikehold av elektronisk utstyr som radio, fjernsyn, datamaskiner, kontormaskiner, sykehuselektronikk, skipselektronikk osv.
Produksjonselektronikeren arbeider i elektronikkindustrien med produksjon og montasje av elektronisk utstyr og komponenter.
Tavlemontøren arbeider med å bygge opp og montere styreskap og fordelingstavler for elektriske og automatiserte anlegg.
Vikler- og transformatormontøren arbeider med vikling, oppbygging, reparasjon og vedlikehold av store elektriske transformatorer og maskiner.
Automatikeren arbeider i bedrifter med automatiserte maskiner og prosessanlegg. Arbeidet består i å vedlikeholde, feilsøke, reparere, installere og justere ulike måle-, styre-, og reguleringssystemer.
IKT-driftsoperatør: IKT står for Informasjons- og KommunikasjonsTeknologi. IKT-driftsoperatøren er fagarbeideren som mange bedrifter trenger for å holde datasystem, nettverk og programmer i daglig drift.