Mulighetene er uendelige, grip fremtiden nå!
Grunnkurs elektrofag er grunnlaget som gir deg muligheter til å velge mellom flere videregående kurs som fører frem til fagbrev i et elektrofag. Etter grunnkurs kan du velge mellom videregående kurs 1:
 • elektro
 • elektronikk
 • automatisering
 • datafag
VGI – Elektro er grunnlaget for å bli lærling og avlegge fagprøve i disse fagene: Elektriker Energimontør
 • Energioperatør
 • Heismontør
 • Signalmontør
 • Elektroreparatør
 • Elektromotor- og transformatorreparatør
 • Togelektriker
 • Tavlemontør
 • Lærekontrakt for disse fagene tegnes etter VGI.
VGI – Elektronikk er grunnlaget for å bli lærling og avlegge fagprøve som:
 • Telekommunikasjonsmontør
 • Serviceelektroniker
 • Produksjonselektroniker
Lærekontrakt som serviceelektroniker tegner du etter gjennomført VGII i skole. For de andre fagene tegnes lærekontrakt etter VGI. VGI – Automatisering er grunnlaget for å bli lærling og avlegge fagprøve som:
 • Automatiker
 • Tavlemontør
 • Vikler- og transformatormontør
For automatikerfaget tegner du lærekontrakt etter VGII i skole. For de andre fagene tegnes lårekontrakt etter VGI. VGI – IKT-driftsfag er en ny linje som rekrutterer fra flere grunnkurs. Ved å velge denne linjen, kan du utdanne deg til IKT-driftsoperatør, som er “dataeksperten” i ulike bedrifter. Lærekontrakt tegnes etter VGI. Flyfag: VGI – Landslinje Alle flyfagene har en total opplæringstid på fem år, hvorav tre år i skole og to år i bedrift. For at sikkerheten i luften skal ivaretas, er det nødvendig at høyt kvalifisert personell til enhver tid overvåker og vedlikeholder fartøyene. Vedlikehold av luftfartøy er systematisk oppbygd og under streng kontroll av luftfartsmyndighetene. I flybransjen er den menneskelige faktor avgjørende for sikkerheten i luften. Flyfagene er i stadig utvikling, ikke minst på den teknologiske siden med stadig større bruk av elektronikk og nye materialer. Dette setter store krav til deg med hensyn til faglig oppdatering og evne og vilje til å se nye muligheter. Bransjens fagspråk er engelsk. Inntakskrav: Grunnkurs elektrofag.