OEG – Opplæringskontoret for Elektrofag i Gudbrandsdalen

Denne organisasjonen er et opplæringskontor. Bedrifter kan bli medlem av opplæringskontor dersom de ønsker støtte til administrative og praktiske oppgaver rundt lærlinger og lærekandidater. Lærlingen skriver som regel kontrakt med opplæringskontoret, men alle bedriftene som skal ha lærlinger må likevel være individuelt godkjent av fylket og ha faglig ansvarlig for opplæringen. Vi har kontor på Vinstra, og har medlemsbedrifter fra Lillehammer i sør og oppover hele Gudbrandsdalen og Ottadalen. Daglig leder for OEG (Opplæringskontoret for Elektrofag i Gudbrandsdalen) er Liv Ellen Espnes, mob.nr. 951 80 556. På onsdager kan du også treffe Edel Pedersen, mob.nr. 916 43 000. Vi samarbeider med videregående skoler, medlemsbedrifter og fylkeskommunen for å hjelpe lærlinger innenfor elektrofagene på veien som lærling fram til fullført fagprøve og mottatt fagbrev.